Information Architecture | Miklas Njor
Information Layers. Posters upon posters.

Din hjemmeside er ikke en plakat

Information Layers. Posters upon posters.

Information Layers. Posters upon posters.

Jeg synes det her er et meget godt billede på mange virksomheders indhold på nettet. Lag på lag på lag, som ikke er forbundet dybere ned (eller op) i informations hierarkiet. Der er en masse statisk information og gentagelser, uden at man kan bore sig længere ned i, eller forstå, konteksten eller hvilken relation informationerne har til andre dele af hjemmesiden.

En plakat har tydelige “constraints” og det er inden for disse, at en grafiker må arbejde. Det har en hjemmeside slet ikke i så høj grad, og jeg synes flere organisationer burde fokusere på at lade brugeren selv styre hvordan de vil indtage information.